Advocaten

Orde van Vlaamse Balies: > www.advocaat.be
Orde van Franstalige en Duitstalige Balies: > www.avocats.be
Balie van Antwerpen: > www.balieantwerpen.be

Overheidsinstellingen

Europese Unie: > www.europa.eu
België: > www.belgium.be
Staatsblad: > www.staatsblad.be
De kamer van volksvertegenwoordigers: > www.dekamer.be
De senaat van België: > www.senaat.be
Vlaanderen: > www.vlaanderen.be
Vlaams parlement: > www.vlaamsparlement.be
Wallonië: > www.wallonie.be
Brussel: > www.brussel.be
Federale overheidsdienst Financiën: > www.minfin.fgov.be
Federale overheidsdienst Justiitie: > www.just.fgov.be

Rechtscolleges

Europees Hof van Justitie: > www.curia.eu
Arbitragehof: > www.arbitrage.be
Hof van Cassatie: > www.cass.be
Raad van Staten: > www.raadvst-consetat.be
Belgische Rechtbanken en Hoven: > www.juridat.be

Fiscale databanken en tijdschriften

Fisconet: > www.fisconet.be
Tijdschrift voor Fiscaal Recht (Revue de droit fiscal): > www.larcier.be/tfrnet
Kluwer: > www.kluwer.be
Tax Today: > www.taxtoday.be
Fiscoloog: > www.fiscoloog.be